Làm thế nào để đổi timezone bằng .htaccess

Rate this post

Giới thiệu

Nếu bạn thấy rằng website của bạn không chạy đúng timezone như bạn muốn, có nhiều cách để sửa. Thông thường nhất là sửa bằng file .htaccess vì shared hosting sẽ không cho tác động lên file php.ini.

Bạn cần chuẩn bị gì?

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị: :

Bước 1 — Mở file .htaccess.

.htaccess file được đặt trong thư mục của bạn là public_html. Bạn có thể mở nó và sử dụng bằng File Manager trong control panel của bạn hoặc kết nối tới tài khoản của bạn qua FTP client (ví dụ là FileZilla).Bài hướng dẫn này chỉ bạn cả 2 cách chi tiết:

Bước 2 — Tìm đúng timezone

Bạn có thể kiểm tra danh sách sau để lấy time zone được hỗ trợ this website.

List of regions

Đầu tiên chọn vùng

List of timzeones

Bây giờ hãy chọn timezon bạn muốn sử dụng trên website của bạn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi chọn America/Chicago.

Bước 3 — Cài timezone qua file .htaccess

Khi bạn biết time zone của bạn là gì rồi, chuyển hướng tới file .htaccess. Sau đó, điền đoạn code sau trên đầu file .htaccess:

SetEnv TZ America/Chicago

QUAN TRỌNG! Thay vì America/Chicago, bạn điền timezone bạn muốn.

Sau khi timezone code đã được nhập, đừng quên nhấn save để lưu thay đổi bạn đã làm.

Saving time zone changes in htaccess using File Manager

Chúc mừng, bạn đã hoàn tất việc đổi múi giờ trên website của bạn!

Kết luận

Bài hướng dẫn ngắn này chỉ bạn cách đổi timezone mặc định sang timezone theo ý muốn của bạn, bằng file .htaccess.

0973.393.165