Làm thế nào để sửa lỗi ECONNREFUSED – Connection Refused By Server Error trong FileZilla

Rate this post

Giới thiệu

Có nhiều lý do khác nhau để gặp lỗi ECONNREFUSED – Connection refused by server trong FileZilla FTP client. Có thể tường lửa hoặc anti virus software đang chặn FileZilla hoạt động. Nếu tắt tường lửa hoặc anti virus mà không giúp được, bạn có thể cần đổi cấu hình FileZilla Network Configuration. Bài hướng dẫn từng bước này chỉ cho bạn cách đi qua FileZilla Network Configuration Wizard để sửa lỗi ECONNREFUSED – Connection refused by server.

ECONNREFUSED Connection refused by server error FileZilla Log

Bạn cần chuẩn bị gì?

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị: :

Bước 1 — Truy cập vào Network Configuration Wizard trong FileZilla Client

Để truy cập vào Network Configuration Manager trong Filezilla client, nhấn nút Edit rồi chọn Network Configuration Wizard.

Network Configuration Wizard

Tại đây bạn sẽ vào Firewall and router configuration wizard. Vì chúng ta không thực hiện bất kỳ thay đổi nào tại đây, nhấn nút Next.

Network Configuration example

Bước 2 — Cấu hình Transfer Mode

Bây giờ bạn cần cấu hình transfer, chọn Passive (recommended) là Default transfer mode. Sau đó, nhấn chọn Allow fallback to other transfer mode on failure và nhấn Next.

Site Manager

Bước 3 — Cấu hình Passive Mode

Chọn Use the server’s external IP address instead và nhấn Next

Passive mode

Step 4 — Cấu hình External IP address

Khi tới bước này, bạn cần chọn Get external IP address from the following URL:. Nếu phần input trống, điền giá trị mặc định là http://ip.filezilla-project.org/ip.php

Tiếp tục nhấn Next.

External IP

Step 5 — Cấu hình Port Range

Bạn không cần cấu hình port nào đặc biệt ở đây, chọn Ask operating system for a port và nhấn Next.

Port range configuration

Step 6 — Kiểm tra cấu hình

Bạn đã cung cấp cho FileZIlla toàn bộ thông tin cần thiết. Bây giờ bạn cần đảm bảo tất cả mọi thứ đã đúng. Nhấn nút test và FileZilla sẽ cho kết quả khi thử kết nối tới  probe.filezilla-project.org để thực hiện một số bước test nhỏ.

Testing

Nếu bài test thành công, bạn sẽ không thấy bất kỳ lỗi nào nào, thử kết nới tới tài khoản hosting của bạn, nếu vẫn còn gặp lỗi ECONNREFUSED error, liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn để được hỗ trợ thêmcontact your hosting customer support team for assistance.

Kết luận

Bằng cách hoàn tất bài hướng dẫn ngắn này, bạn đã cấu hình thành công FileZilla Firewalll và router setting. Bạn sẽ không còn gặp lỗi ECONNREFUSED – connection refused khi thực hiện kết nối tới server.

0973.393.165